Zásady ochrany osobních údajů a všeobecné podmínky

Před použitím těchto stránek si prosím pozorně přečtěte tento text. Tyto stránky jsou vlastněny a provozovány Trek Bicycle Corporation společně s jejími dceřinými a sesterskými společnostmi, ale nejsou omezeny na eTrek LLC, a Trekbikes.com LLC, které provozují část webových stránek s internetovým obchodem („obchod“), (souhrnně „my“, „nás“ nebo „naše“). Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a všeobecnými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto stránky prosím nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto podmínek podle našeho uvážení. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo ke změnám. Dalším používáním těchto stránek po uveřejnění změn vyjadřujete svůj souhlas s aktuálním zněním podmínek. Poslední aktualizace proběhla dne 6. října 2015.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí na internetu je pro nás důležité. V rámci provozu těchto webových stránek shromažďujeme o uživatelích určité typy informací. Chceme, abyste věděli, jaké to jsou a co s nimi děláme.

Shromažďované informace

Od uživatelů shromažďujeme dva obecné typy informací: osobní údaje (například jména a e‑mailové adresy); a souhrnné údaje (jako jsou informace o návštěvách na těchto stránkách, například kolik uživatelů se k nim přihlašuje denně).

Osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme, když nám uživatelé poskytují informace, například při přihlášení k odběru elektronických bulletinů či jiným službám pro členy, při odpovídání na otázky v průzkumech, při nákupu v obchodě, registraci do on-line aukce anebo registraci do soutěží a jiných námi pořádaných propagačních akcí. Když se na těchto stránkách zaregistrujete nebo si vyžádáte informace, zpravidla nám budete muset poskytnout své jméno, e‑mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, na němž budete k zastižení přes den, a informace o platební kartě (pouze při objednávání zboží v obchodě). Také si budete muset vytvořit uživatelské jméno a heslo. Pokud nám zašlete osobní korespondenci, jako jsou například e‑maily nebo dopisy, můžeme tyto informace shromažďovat v souboru, který si pro vás vytvoříme.

Souhrnné informace a informace o používání

Souhrnné informace, jako například to, které stránky uživatelé navštěvují, nebo informace, které nám uživatelé dobrovolně předávají, jako jsou informace z průzkumů anebo informace o registraci na stránkách, jsou shromažďovány různými způsoby. Když naše stránky používáte, automaticky o vás sbíráme určité informace. Patří mezi ně například adresa URL, z níž jste k nám přišli, adresa URL, na kterou přecházíte, používaný prohlížeč a vaše adresa IP. Adresa IP je číslo, které se automaticky přiřadí vašemu počítači, kdykoli surfujete na webu. Webové servery, tj. počítače, které zobrazují webové stránky, automaticky identifikují váš počítač podle jeho adresy IP, a když si vyžádáte nějakou stránku našeho webu, naše servery vaši adresu zaznamenají. Nespojujeme adresy IP s ničím, podle čeho by vás bylo možné identifikovat, takže i když bude zaznamenána relace, pro nás budete anonymní.

Používání souborů cookie

 Podrobné údaje viz zásady používání souborů cookie. 

Využívání získaných údajů

Používáme osobní a agregované informace, jakož i údaje o používání informací, které shromažďujeme pro různé účely. Tyto informace shromažďujeme například pro zaslání objednávek a cen, vyřizování žádostí o informace a poskytování informačních služeb, sledování/ověřování souladu s našimi zásadami, jakož i federálními, státními a místními zákony a pro účely získávání zpětné vazby. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu a ve výjimečných situacích vaši poštovní adresu nebo telefonní číslo, abychom vás kontaktovali v záležitostech spojených s poskytováním zákaznických služeb nebo fakturací. Osobní a souhrnné informace se také používají ke: zlepšení obsahu našeho obchodu; správě systému; přizpůsobení obsahu anebo rozvržení obchodu pro každého jednotlivého uživatele; a informování uživatele o aktualizacích obchodu nebo propagačních nabídkách či příležitostech, které by vás mohly zajímat. Vždy se budeme snažit poskytnout vám příležitost danou službu odmítnout, když od vás budeme takovéto informace na internetu požadovat. Pokud se později rozhodnete, že tyto informace již nechcete dostávat, nebo budete chtít jejich odběr zrušit, můžete také aktualizovat informace na svém účtu v příslušné části této stránky nebo jednoduše odpovědět na jakýkoli e-mail od nás vepsáním ODHLÁSIT do předmětu své odpovědi. Vaše údaje a informace o aktivitě na webu můžeme také použít při řešení sporů, problémů a prosazování našich všeobecných podmínek.

Zpřístupnění shromážděných informací třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, obchodovat s nimi, či je půjčovat ani poskytovat třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu, kromě případů, kdy je touto třetí stranou naše dceřiná či přidružená společnost, náš koncesionář, partner, partner hostingu webových stránek nebo jiná osoba, která nám pomáhá při provozování těchto stránek. Můžeme však sdílet vaše údaje v souhrnné podobě, jakož i souhrnné informace o použití s třetími stranami jak pro reklamní, tak pro propagační účely. Dále spolupracujeme se všemi orgány činnými v trestním řízení, na jejichž dotazy odpovídáme, a se všemi třetími stranami za účelem prosazování jejich duševního vlastnictví nebo jiných práv.

Odkazy na jiné stránky

Je důležité si uvědomit, že tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nemusí dodržovat stejné zásady ochrany osobních údajů jako my. Pokud například kliknete na reklamu v obchodě, může vás přesměrovat z našich webových stránek na jiné. Odkaz může směřovat na inzerenty, prodejce jízdních kol, poskytovatele obsahu a obchodní partnery, kteří využívají náš název anebo loga v rámci co-brandingu či na základě jiné smlouvy. Tyto stránky vám mohou zaslat své vlastní cookies, mohou sbírat vaše data a využívat je jinak než my. Tyto stránky nespravujeme ani neřídíme způsoby, jak informace využívají, proto za ně neneseme žádnou odpovědnost.

Zabezpečení

Zabezpečení všech údajů, na jejichž základě by bylo možné identifikovat uživatele našich webových stránek, je pro nás prvořadé. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit ochranu vašich osobních údajů. Jakmile vaše údaje přenesete k nám, vždy vyvineme přiměřené úsilí, abychom jim v našich systémech zajistili dostatečnou bezpečnost. Pro přenášení údajů o kreditní kartě používáme šifrovací technologii SSL (Secure Socket Layer). Veškeré informace o účtu, které na této stránce zadáte, jsou chráněny heslem, takže k nim máte přístup pouze vy. Své heslo ani identifikační číslo byste neměli prozradit nikomu jinému. Bohužel, u žádného přenosu dat přes internet nelze zaručit 100% bezpečnost. Přestože se snažíme vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost informací, které nám posíláte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Všeobecné podmínky

Vlastnictví a omezení týkající se použití materiálů

Celý obsah těchto stránek, včetně textů, kódu a grafických či jiných prvků, je v našem vlastnictví nebo na něj máme příslušnou licenci. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět v obsahu těchto stránek změny, a to v souvislosti s našimi výrobky, vybavením, specifikacemi, modely, barvami a materiály. Texty a grafické prvky z těchto stránek si můžete stahovat, prohlížet a tisknout za předpokladu, že stažený obsah bude sloužit pouze pro informační, nekomerční účely a nebude žádným způsobem změněn ani upraven. Není-li to zde výslovně uvedeno, nesmíte používat, stahovat, nahrávat, kopírovat, tisknout, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, uveřejňovat, přenášet ani distribuovat žádné informace ani obsah z těchto stránek (v celém rozsahu ani částečně) bez našeho předchozího písemného povolení. Trek, Bontrager, Gary Fisher jsou registrované ochranné známky společnosti Trek Bicycle Corporation. Jiné ochranné známky, servisní značky, slogany, loga a obchodní názvy na těchto stránkách jsou buď naše ochranné známky, nebo ochranné známky poskytovatele licence nebo jiného poskytovatele. Tyto značky, názvy a loga nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu jejich vlastníka.

Diskusní fóra

„Diskusním fórem“ se rozumí oblast chatu, nástěnka nebo funkce e‑mailu nabízená jako součást tohoto webu. Na těchto stránkách, v e‑mailech i na chatu je přísně zakázáno obtěžování jakéhokoli druhu v jakékoli formě, včetně obscénního nebo urážlivého jazyka. Nesmíte ani nahrávat, distribuovat či jinak zveřejňovat žádný obsah, který by byl hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, obscénní, pornografický, výhružný, narušující soukromí nebo veřejná práva, vulgární, nezákonný nebo jinak závadný a který by představoval nebo podporoval trestnou činnost, porušoval práva jakékoli strany nebo jinak vedl k odpovědnosti nebo porušoval jakékoli zákony. Fóra lze používat pouze k nekomerčním účelům. Bez našeho výslovného souhlasu nesmíte distribuovat ani jinak zveřejňovat materiály obsahující žádosti o finanční příspěvky, propagaci, reklamu, zboží či služby. Tím, že nahrajete materiály na fórum nebo nám je odešlete, nám bez nároku na honorář automaticky dáváte trvalé, neodvolatelné a nevýhradní právo a licenci na jejich používání, reprodukci, úpravy, změny, zveřejňování, překládání, vytváření odvozených děl a distribuci těchto materiálů nebo jejich začlenění do libovolného formátu, média nebo technologie, nyní známé nebo později vyvinuté kdekoli na světě. Vztahovat se na ně budou pouze omezení stanovená v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Nechceme a nemůžeme kontrolovat veškerou komunikaci a materiály uveřejněné nebo vytvořené uživateli přistupujícími k našim stránkám a nejsme žádným způsobem odpovědní za jejich obsah. Vyhrazujeme si však právo zablokovat nebo odstranit sdělení nebo materiály, které vyhodnotíme jako a) urážlivé, pomlouvačné nebo obscénní, b) podvodné, klamavé nebo zavádějící, c) v rozporu s autorským právem, ochrannými známkami nebo jiným právem duševního vlastnictví jiné strany nebo d) urážlivé či jinak nepřijatelné.

Štít EU-USA na ochranu osobních údajů a rámcová dohoda mezi Švýcarskem a USA

Společnost Trek Corporation, jakož i její dceřiná společnost Trek Retail Corporation („Trek“), dodržují dohodu o ochraně osobních údajů Privacy Shield mezi EU a USA a rámcovou dohodu o ochraně osobních údajů Privacy Shield mezi Švýcarskem a USA, jak je stanoveno americkým ministerstvem obchodu ve věci shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů převedených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států amerických. Společnost Trek potvrdila ministerstvu obchodu, že dodržuje tyto zásady ochrany osobních údajů. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v Zásadách ochrany osobních údajů Privacy Shield, platí Zásady ochrany osobních údajů Privacy Shield. Navštivte prosím stránku https://www.privacyshield.gov/, kde naleznete další informace o štítu na ochranu osobních údajů a můžete si zobrazit náš certifikát. Společnost Trek spadá pod pravomoc vyšetřovacího a donucovacího orgánu Federální komise pro obchod (FTC) amerického ministerstva dopravy či jiného pověřeného amerického statutárního orgánu.

Nehledě na výše uvedené skutečnosti mohou uživatelé ze zemí Evropské unie nebo Švýcarska podávat veškeré nerozhodnuté stížnosti, reklamace či žaloby v rámci tzv. štítu na ochranu osobních údajů pro EU-USA či Švýcarsko-USA k vyřešení v rámci rozhodčího řízení Americkým rozhodčím sdružením American Arbitration Association (http://go.adr.org/privacyshield.html; Mezinárodním centrem na řešení sporů, útvarem American Arbitration Association, Podatelna; 1101 Laurel Oak Road, Suite 100; Voorhees, NJ 08043; Telefon: +1 856 435 6401; Bezplatná linka v USA +1 877 495 4185; Číslo faxu +1 877 304 8457; Číslo faxu mimo USA: +1 212 484 4178; E-mail: casefiling@adr.org). Jako poslední řešení se můžete případně za jistých podmínek dožadovat závazného rozhodčího řízení u soudního panelu štítu soukromí. V případě, že problém stále nelze vyřešit, pak můžete zažádat o závazné rozhodčí řízení u soudního panelu štítu soukromí. Navštivte prosím stránku https://www.privacyshield.gov/, kde naleznete další informace o štítu na ochranu osobních údajů a můžete si zobrazit certifikát Trek.

Uživatelům bude pro účely opravy, změny nebo vymazání nepřesných údajů poskytnuta možnost přístupu k osobním údajům uloženým u společnosti Trek skrze jejich portál účtu a místní zastoupení. Navzdory výše uvedeným skutečnostem nejsme povinni poskytovat takové možnosti tam, kde jsou nároky nebo náklady související s poskytnutím přístupu nepřiměřené rizikům ohrožujícím osobní údaje žadatele nebo kde by byla porušena práva jiné osoby.

Uživatelé mají možnost zvolit (poskytnout svůj souhlas), zda budou jejich osobní údaje předány třetí straně nebo použity k jinému účelu, než pro který byly původně získány. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím registrace do záručního systému se nepoužívají pro marketingové účely, pokud k tomuto uživatel neposkytne svůj souhlas.

Rozsah odpovědnosti společnosti Trek za osobní údaje, na něž se vztahují podmínky štítu na ochranu osobních údajů a které následně poskytne třetí straně, je popsán v zásadách štítu na ochranu osobních údajů. Společnost Trek nadále ponese odpovědnost v souladu se zásadami štítu na ochranu osobních, pokud třetí strany, které osobní údaje zpracovávají z jejího pověření, nebudou postupovat v souladu s těmito zásadami, mimo případů, kdy společnost Trek prokáže, že není odpovědná za událost, jež škodu způsobila.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů či způsobů, jímž zásady štítu na ochranu osobních údajů plníme, obraťte se prosím na ředitele oddělení lidských zdrojů, Trek Bicycle Corporation, 801 W. Madison Street, Waterloo, WI 53594.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE POSKYTOVÁN „JAK JE“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉMU ROZSAHU PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE ZŘÍKÁME VŠECH VÝSLOVNÝCH I IMPLICITNÍCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV A DALŠÍCH. NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU, ŽE PROVOZ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE NEPŘERUŠENÝ ČI BEZCHYBNÝ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE TYTO STRÁNKY ČI SERVER, KTERÝ JE ZOBRAZUJE, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. NEZARUČUJEME ANI NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Z HLEDISKA JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A PODOBNĚ. ROZHODNÉ PRÁVO NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Informace a ceny

Ceny (DMOC) na těchto webových stránkách jsou pouze orientační a mohou být kdykoli změněny.

Veškeré fotografie, obrázky, barvy, průměrné hmotnosti a specifikace uvedené na těchto webových stránkách vycházejí z výrobních údajů v době publikace. Společnost Trek si vyhrazuje právo provádět změny kdykoli bez předchozího oznámení, pokud jde o barvy, hmotnosti, materiály, vybavení, specifikace a modely. Jakékoli rozdíly v zobrazených barvách mohou být způsobeny reprodukčními rozdíly při zobrazení. Fotografie mohou obsahovat vybavení, které nemusí být k dispozici na všech trzích. Některé modely mohou být vyobrazeny s volitelným vybavením. Závisí na dostupnosti produktů. Výkon elektrokola a světel, hodnocení a dojezdy jsou maximální hodnoty podmíněné konkrétním stavem a během životnosti výrobku se snižují.

eTrek®

Česká republika / Čeština
You’re looking at the Česká republika / Čeština Trek Bicycle website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. View your country’s Trek Bicycle website here.